audyt - badanie sprawozdań finansowych

Usługi biegłego rewidenta - badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych to znacznie więcej niż ustawowy obowiązek weryfikacji rocznego sprawozdania? To praktyczne rekomendacje dla całego przedsiębiorstwa - niezbędne zarówno dla zarządzających, jak i właścicieli.


Czego możesz oczekiwać od biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe? Badanie sprawozdań finansowych to:

Na czym polega usługa badania sprawozdań finansowych?

Dla kogo?


Do niedawna badanie sprawozdań finansowych traktowaliśmy jako zło konieczne, koszt, obowiązek. Aż do momentu, gdy raport biegłego wskazał luki w naszych procedurach kontrolnych. Dzięki temu wykryliśmy poważne nadużycia w jednym z działów. Dziś audyt postrzegamy w kategoriach narzędzia biznesowego, które pozwala lepiej zarządzać ryzykiem w naszej firmie. 

Edward Kałamaga, manager spółki giełdowej


Biegły rewident to doradca:

Przedstawiamy nowe sprawozdanie z badania

Nowa ustawa o biegłych rewidentach wprowadziła w miejsce raportu i opinii jedno sprawozdanie z badania – zgodnie z ogólnoeuropejskimi trendami to treściwy, acz zwięzły dokument.

Niewątpliwą zaletą nowego rozwiązania jest fakt, że wszystkie podstawowe informacje zawarte są w jednym dokumencie (mogą to być tylko elementy, które wymienia ustawa o biegłych rewidentach, Międzynarodowe Standardy Badania oraz – w przypadku jednostek zainteresowania publicznego – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014). Sprawozdanie z badania zawiera między innymi akapit opiniujący, w którym – tak jak w dotychczasowej opinii – przedstawiona jest ocena sprawozdania finansowego.