procedury uzgodnione

Usługi biegłego rewidenta - procedury uzgodnione

Przegląd wybranych informacji to usługa polegająca na sprawdzeniu konkretnego, wcześniej ustalonego z Tobą, obszaru działalności firmy. Nie musisz zlecać pełnego audytu, żeby zbadać konkretne informacje finansowe albo wybrany element dotyczący Twojej organizacji.


Dlaczego warto wybrać usługę przeglądu wybranych informacji? Przegląd wybranych informacji to:

 • Możliwość szybkiego zbadania konkretnych informacji finansowych bądź wybranego obszaru działania firmy – bez konieczności prowadzenia pełnego audytu lub całościowego przeglądu.

 • Najlepsza droga do sprawdzenia firmy, którą chcesz kupić – pozwala zidentyfikować i oszacować w różnych obszarach ryzyko związane z zakupem.

 • Informacje pomocne w procesie przygotowania przedsiębiorstwa do sprzedaży.

 • Możliwość sprawdzenia stopnia wdrożenia rekomendacji właścicielskich lub wprowadzonych w firmie korekt lub ulepszeń, np. wynikających z zaleceń badania audytorskiego.

 • Ocena poprawności przygotowanych bądź wdrażanych w firmie procedur.

 • Sprawdzenie najważniejszych obszarów ewidencyjnych przedsiębiorstwa.

 • Prześwietlenie procedur kontroli wewnętrznej (windykacja, zapasy, wydatki o znaczących wysokościach).

 • Podniesienie wiarygodności i zaufania otoczenia rynkowego wobec informacji prezentowanych przez firmę

Na czym polega usługa przeglądu wybranych informacji?

 • Klient i biegły rewident uzgadniają zasady oceny i analizy wybranych informacji bądź konkretnego elementu organizacji firmy.

 • W zależności od badanego obszaru biegły analizuje dokumenty, przeprowadza rozmowy z pracownikami i obserwację istotnych czynności lub składników majątku, a także wszelkie inne czynności niezbędne do wykonania usługi.

 • Prace odbywają się w sposób i w czasie uzgodnionym z zamawiającym usługę.

 • Usługa kończy się przekazaniem raportu zawierającego dokładny opis wykonanych czynności.

 • Szczegółowy zakres raportu jest uzgadniany każdorazowo w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.

 • Raport może zawierać szczegółową analizę ryzyka związanego z badanym obszarem, korekty do wprowadzenia, rekomendacje biegłego rewidenta dotyczące proponowanych usprawnień i ulepszeń.

Dla kogo?

 • Dla każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości.

 • W wymiarze wewnętrznym dla właścicieli i zarządów firm.

 • Dla banków i instytucji finansowych wymagających rzetelnej informacji o firmie lub jej wskazanym obszarze.

 • Wiarygodna informacja dla kontrahentów o kondycji firmy albo funkcjonowaniu jej wybranych obszarów.

 • Dla zainteresowanych zakupem czy sprzedażą przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo istotnych aktywów.


Z usługi przeglądu wybranych informacji korzystaliśmy dwukrotnie. Zajmujemy się produkcją i handlem. Dla naszego kontrahenta, z którym mieliśmy podpisać duży kontrakt, ważna była informacja dotycząca zapasów w naszych magazynach oraz procedura zabezpieczająca ciągłość dostaw. Raport biegłego rewidenta dotyczący tych dwóch obszarów pomógł nam przekonać kontrahenta, że działamy zgodnie z tym, co przedstawiliśmy podczas wstępnych negocjacji. Z kolei dla banku, który udzielał kredytu, istotna była kwestia stosowanych w naszej firmie procedur windykacyjnych. I tu również z pomocą przyszedł biegły, przeprowadzając przegląd wybranych informacji.


Elżbieta Kieł, właścicielka firmy produkcyjno-handlowej


Biegły rewident to doradca:

 • Z wszechstronną wiedzą o księgowości, rachunkowości, podatkach i regulacjach prawnych, które obowiązują przedsiębiorstwa.

 • Dbający o standardy pracy zgodne z tymi, które stosuje się przy audycie.

 • Znający większość błędów popełnianych przez przedsiębiorców.

 • Doskonale identyfikujący ryzyka związane z branżą.

 • Zwiększający wiarygodność danych, które udostępnia Twoja firma.

 • Znający pespektywę organów kontrolnych, które sprawdzają prawidłowość funkcjonowania Twojej firmy.