przegląd sprawozdań

Usługi biegłego rewidenta - przegląd

Przegląd to prostsza i szybsza od audytu metoda uzyskania gwarancji, że dane finansowe firmy oddają jej faktyczną kondycję. Autorytet i doświadczenie biegłego rewidenta zwiększają pewność, że ocenę sporządzono w sposób prawidłowy, co podnosi jej wiarygodność wśród odbiorców.


Dlaczego wartą zlecić usługę przeglądu?

 • Dla banku, dla kontrahentów, dla rady nadzorczej, by zyskać większą pewność, że firma działa prawidłowo i jest wiarygodna.

 • Dla właściciela, który powierza zarządzanie firmą, by zyskać większą pewność, że majątek firmy przekazano w dobre ręce.

 • Dla zarządzającego, który potrzebuje zewnętrznej, niezależnej perspektywy eksperta, który na co dzień przygląda się setkom innych przedsiębiorstw i doskonale wskazuje ryzyka podatkowe, księgowe i prawne.

 • Przegląd, w odróżnieniu od badania, można przeprowadzić w każdym momencie roku bilansowego.

 • Przegląd jest krótszy i mniej uciążliwy dla firmy.

 • Jeśli starasz się o finansowanie, chcesz dać pewność kontrahentom, fakt, że przegląd sporządził biegły rewident jest dodatkową gwarancją, która może pomóc podjąć inwestorom korzystną dla Twojej firmy decyzję.

 • To rzetelna ocena ryzyka dla osób, które chcą sprawniej zarządzać swoim przedsiębiorstwem.

 • Cena przeglądu jest znacznie niższa niż pełnego badania audytorskiego.

Dla kogo przegląd?

 • Dla dużych podmiotów giełdowych.

 • Dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Na czym polega usługa przeglądu?

 • Przeglądy przeprowadza się poprzez analizę danych finansowych, wgląd do ksiąg rachunkowych.

 • Biegły pozyskuje również informacje od kierownictwa i pracowników jednostki.

 • Biegły nie wskazuje braków w firmie, skupia się na obszarach ryzyka.

 • Usługa kończy się przedstawieniem raportu podpisanego przez biegłego rewidenta.


Bank dwukrotnie odrzucał nasz wniosek kredytowy. Dopiero kiedy zleciliśmy biegłemu rewidentowi sporządzenie przeglądu, przekonaliśmy analityków do otwarcia nowej linii kredytowej. Bez niej nie byliśmy w stanie otworzyć nowej linii produkcyjnej. Biegły rewident pomógł nam również w korekcie wniosku kredytowego. Otwarcie wskazaliśmy w nim ryzyka, ale także pokazaliśmy dodatkowe zabezpieczenia i wiarygodny biznesplan. Okazało się, że cały czas potrzebowaliśmy doradcy z zewnętrzną perspektywą na naszą działalność, dokładnie taką, przez jaką przyglądał nam się bank.


Barbara Nowakowska, prezes firmy zajmującej się przetwórstwem owoców


Biegły rewident to doradca:

 • Z wszechstronną wiedzą o księgowości, rachunkowości, podatkach i regulacjach prawnych, które obowiązują przedsiębiorstwa.

 • Dbający o standardy pracy zgodne z tymi, które stosuje się przy audycie.

 • Znający większość błędów popełnianych przez przedsiębiorców.

 • Doskonale identyfikujący ryzyka związane z branżą.

 • Zwiększający wiarygodność danych, które udostępnia Twoja firma.

 • Znający pespektywę organów kontrolnych, które sprawdzają prawidłowość funkcjonowania Twojej firmy.