sprawozdania finansowe

Usługi biegłego rewidenta - sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe przygotowane przez biegłego rewidenta to gwarancja standardu i jakości zgodnej z badaniem przez audytora.


Dlaczego warto zlecić przygotowanie sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi?

Na czym polega usługa sporządzenia sprawozdania finansowego?

Dla kogo?


Byliśmy zmęczeni ciągłymi korektami sprawozdania. Pomysł zatrudnienia biegłego rewidenta podsunął dyrektor finansowy. Sprawozdanie jest teraz nie tylko wolne od błędów, jest przede wszystkim dużo krótsze. Zamiast corocznego obowiązku, mamy cenne źródło informacji o sytuacji firmy. Przy okazji biegły rewident wyłapał, że przekazując sprawozdanie, nie wysyłaliśmy go do właściwych organów spółki, co było – jak się okazało – zapisane w naszym statucie.

Hanna Górska, właścicielka sieci klinik dentystycznych


Biegły rewident to doradca: