usługi księgowe - biuro rachunkowe

Usługi księgowe

Oferta usług księgowych oprócz prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz bieżących rozliczeń podatkowych obejmuje także analizę danych i raportowanie według wzorów zaproponowanych przez Klienta lub rozbudowanych zgodnie z życzeniem i zapotrzebowaniem.


Prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość finansowa, a w tym przygotowywania rozliczeń podatkowych Klientów, na podstawie ksiąg rachunkowych oraz pomoc w przygotowaniu płatności (transferów bankowych) zobowiązań podatkowych; rejestracja podmiotów jako podatników:

– usługi w zakresie przygotowywania rozliczeń podatkowych.

Polski system podatkowy nakłada obowiązek płacenia podatków w cyklu miesięcznym. Wymaga to składania w odpowiednich organach wielu zeznań podatkowych o różnych terminach wymagalności. Stąd w ofercie usług księgowych znajdują się także:


Usługi w zakresie przygotowywania rozliczeń podatkowych.

Polski system podatkowy nakłada obowiązek płacenia podatków w cyklu miesięcznym. Wymaga to składania w odpowiednich organach wielu zeznań podatkowych o różnych terminach wymagalności. Stąd w ofercie usług księgowych znajdują się także: